ik ben (er) absoluut zeker (van) dat …

ik ben (er) absoluut zeker (van) dat …
ik ben (er) absoluut zeker (van) dat …{{/term}}
〈ook〉 I'm positive/dead certain that …

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”